غيبت
مطالبي در رابطه با غيبت، عواقب غيبت و ......
دوشنبه پانزدهم شهریور 1389
چند اسم خوب و زيبا واسه آقا پسرا همراه با معاني شون ...  

اَبان:نام صحابي پيامبر،آشكار،واضح

ابراهيم:نام پيامبر،پدر جماعت بسيار،پدر عالي مقام

ابوبكر:نام صحابي پيامبر

ابوذر:نام صحابي پيامبر

اُبَيّ:شير،تصغيراَب

احسان:نيكي،بخشش،خوبي

احمد:نام پيامبر،ستوده تر،حميدتر،احسن،ستوده

اَحنَف:نام صحابي پيامبر،پايدار در دين،درستكار

ادريس:نام پيامبر،كسي كه زياد اهل علم باشد

اَدهَم:نام صحابي،تيره گون،سياه

اديب:دانا،سخندان،با فرهنگ

ارسلان:شير،مرد شجاع،شير درنده

آرش:درخشنده

اَرشد:برومند،رشيدتر،تيز خاطر،باهوش تر،راه راست يابنده تر

اَرقَم:نام صحابي،ماري خطرناك،قلم،مار سپيد و سياه

آرمان:آرزو،خواسته

اُسامه:نام صحابي،شير،اسد

اسحاق:نام پيامبر،خندان

اَسد:نام صحابي،شير،شير درنده،نيرومند،شجاع،نيك بخت

اسعد:نام صحابي،سعيدتر،نيك بخت تر

اسلم:نام صحابي،سالم تر،سليم تر

اسماعيل:نام پيامبر،شنونده از خداوند،بلند

اُسيَد:نام صحابي،بزرگوار كوچك

اَشجَع:شجاعتر،دلاورتر

اَشرَف:شريف تر،بزرگوارتر


... ادامه مطلب
چهارشنبه دهم شهریور 1389
جلسه غيبت=جلسه شيطاني ...  
      موضوع جلسه=بردن آبروي برادر مسلمان

      رئيس جلسه=شيطان

      دبير جلسه=نفس اماره

      منشي جلسه=هواي نفس

      زمان جلسه=وقت بيكاري

      مكان جلسه=هر كجا خدا فراموش شود

     حضار جلسه=عناصر ضعيف الايمان

     پذيرايي جلسه=گوشت مردار برادر مسلمان

از شركت در اين جلسات جدا خود داري فرماييد

چهارشنبه دهم شهریور 1389
الهی امین ...  

در جواب اين سوالات و هزاران سوال ديگر در مورد زشتي غيبت،حتما جوابت منفي خواهد بود،پس چرا غيبت مي كني؟!كمي بنگر و فكر كن!.

***************

از عبدالله بن مسعود(رضي الله و عنه)روايت است كه گفت:قسم به كسي كه خدايي جز او نيست،هيچ چيزي بر روي زمين به مانند زبان به زنداني طولاني نياز ندارد.

*******************

به اميد توفيق پروردگار و تلاش در راه كنترل زبان و مشغول كردن آن به حرف خير و ذكر پروردگار((آمين))

چهارشنبه دهم شهریور 1389
چگونه غيبت را ترك كنيم؟ ...  
1. آيه ي غيبت و احاديث وارده را هميشه به ياد آوريم.

2. حيات صحابه و تابعين و سلف صالح در كنترل زبان و ترك غيبت را مطالعه كنيم.                                          از اسلم روايت است كه روزي عمر(رضي الله و عنه)بر ابوبكر(رضي الله و عنه)وارد شد در حالي كه ابوبكر زبانش را مي كشيد!عمر گفت:دست نگه دار!خداوند تو را ببخشد. ابوبكربه او گفت:اين مرا به هلاكت انداخته است.و از رسول الله(صلي الله عليه و سلم) شنيدم كه فرمود عضوي از بدن نيست،مگر اينكه از تيزي و تندي زبان،بر خودش شكايت مي كند.                                                                                         عبدالله بن وهب مي گويد تلاش كردم ترك غيبت كنم اما نشد،براي هر غيبت يك روز روزه گرفتم ولي سودي نداشت ، براي هر غيبت مال و پولي را صدقه دادم،حب مال مجبورم كرد غيبت را ترك كنم.                           

3. در هنگام غيبت به خود بگو:

    آيا مي خواهي گوشت مردار بخوري؟

    آيا دوست داري ديگران غيبتت كنند؟

    آيا مي خواهي عذاب قبر داشته و جزء مفلسين روز قيامت باشي؟

                                                                 

از ابو هريره روايت است كه رسول الله(صلي الله علي و سلم)فرمود:آيا مي دانيد مفلس چه كسي است؟گفتند:مفلس در ميان ما كسي است كه پول و كالايي نداشته باشد. فرمودند:مفلس در ميان امت من كسي است كه در روز قيامت با نماز و روزه و زكات مي آيد در حالي كه اين را دشنام داده و اين را به زنا متهم كرده ،مال اين را خورده ،خون اين را ريخته و اين را زده است،به اين از حسناتش داده مي شود و به اين هم از نيكي ها و حسناتش داده مي شود.اگر نيكي هايش قبل از تمام شدن آنچه كه بر گردن اوست تمام شود از گناهان طلبكاران بر دوش او گذاشته مي شود و پس از آن در آتش انداخته مي شود.چهارشنبه دهم شهریور 1389
توبه از غيبت: ...  

شايسته است از كليه ي معاصي توبه كنيم، زيرا چه زود است كه مرگ سراغمان بيايد،شايد چند روزي اقوام و نزديكان برايمان گريه كنند ولي چند روز بعد همه ما را فراموش خواهند كرد حتي عزيزترين افراد نزدمان،خودمان و اعمالمان در زير خاك مي مانيم،پس توبه كنيم.

  شروط توبه:

    1. دست كشيدن از گناه                             2. پشيمان شدن از آن عمل    

    3. اراده كند كه هرگز آن گناه را تكرار نكند    4. حقوق بندگان را ادا كند


علما در مورد حق فردي كه غيبتش را كرده ايم دو نظر دارند:

   الف)فرد را در جريان گذاشته و از او حلاليت بطلبيم.

  ب)خوبي و محاسن فرد را در جايي كه غيبتش نموده ايم بگوييم و دعاي خير برايش بكنيم.                         

  زيرا اگر به فرد بگوييم غيبتش كرده ايم،موجب كينه توزي و عداوت مي شود و دين محبت و مودت را مي خواهد،ليكن اين هم دليل نمي شود كه فرد غيبت كند و سپس دعا كند،دلش هم خوش باشد كه گناهش بخشوده شود. به همين خاطر فرد غيبت نكند اما اگر مرتكب آن شد فورا گفتار و عصيانش را اصلاح كند.

چهارشنبه دهم شهریور 1389
اقوالي در رابطه با غيبت: ...  
1. نقل است كه فردي به حسن بصري گفت:شنيدم كه غيبت من مي كني؟ در جواب حسن بصري به او گفت:آنقدر ارزش نداري كه اختيار حسناتم را به دست تو دهم.


2. غيبت،مهماني فُسّاق است.


3. فردي نزد يكي از علما غيبت شخصي مي كرد،عالم به او گفت:آيا با رومي ها جهاد كرده اي؟جواب داد:نه! گفت:آيا با تُرك ها جهاد كرده اي؟جواب داد:نه! گفت:رومي ها و تُرك ها از تو سالم و در امان اند،ولي برادر مسلمانت از تو در امان نيست.


4. اگر توانايي و قدرت روزه گرفتن را نداري،پس گوشت مردار مردم را نخور.


5. از عمرو بن العاصي(رضي الله و عنه)روايت است،از كنار لاشه ي قاطر مرده اي عبور نمود،رو به يارانش گفت:اگر شخصي از اين لاشه بخورد تا اينكه شكمش را پر كند،برايش بهتر است از اينكه گوشت برادر مسلمانش را بخورد.

چهارشنبه دهم شهریور 1389
حكم گوش دادن به غيبت چيست؟ ...  

در گناه هم گوش دادن به آن و هم بر زبان آوردن آن با هم برابري مي كنند.

چهارشنبه دهم شهریور 1389
گوشه اي از علل و اسباب غيبت: ...  
الف_ خشم و عصبانيت: هر گاه انسان بوسيله ي چيزي يا كسي خشمگين شود.

از معاذ بن انس(رضي الله و عنه)روايت است كه پيامبر(صلي الله عليه و سلم)فرمودند:كسي كه خشمش را فرو خورد،در حالي كه مي تواند آن را عملي سازد خداوند در روز قيامت در برابر بزرگان و مردم او را صدا مي زند و به او اختيار مي دهد تا از حورعين آنچه را مي خواهد انتخاب كند.


ب_موافقت با همنشينان(همرنگ جماعت شدن)............

چطور رضايت دوستان را بر رضايت خداوند ترجيح مي دهي؟!


ج_شوخي براي خنداندن ديگران و گرم كردن مجلس............

بهز بن حكيم از پدرش از جدش(رضي الله و عنه)روايت مي كند كه از رسول الله(صلي الله عليه و سلم)شنيدم كه فرمودند:واي بر كسي كه براي خنداندن گروهي سخن دروغي بر زبان بياورد،واي بر او،واي بر او.


د_حسادت نسبت به ديگران كه عمل خود را نابود مي كند.


... ادامه مطلب
چهارشنبه سوم شهریور 1389
وظيفه ي ما در قبال كساني كه از آنها غيبت مي شود چيست؟ ...  
الف. از آبروي آن فرد مسلمان دفاع كنيم.

از اسماء بنت يزيد(رضي الله و عنها)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:كسي كه از ناموس و شرافت برادر ديني خود در غياب او دفاع كند بر خداوند است كه او را از آتش جهنم رها سازد.


ب. به فرد غيبت كننده،تذكر داده و او را توبيخ كنيم.

از عايشه(رضي الله و عنها)روايت است كه به رسول الله(صلي الله عليه و سلم)گفتم:براي تو از صفيه همين بس كه چنين و چنان است _بعضي از راويان گفته اند: منظورش كوتاهي قد صفيه بوده است_ رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:تو كلمه اي را بر زبان آوردي كه اگر با آب دريا مخلوط شود آن را تلخ و بدبو مي كند.عايشه(رضي الله و عنها)مي گويد:حركت انساني را نزد رسول الله(صلي اله عليه و سلم)حكايت كردم.ايشان فرمود:دوست ندارم برايم نقل كني و براي من چنين و چنان باشد.

از عايشه(رضي الله و عنها)روايت است كه شتر صفيه بنت حيي،مريض شد و نزد زينب شتر اضافه اي بود رسول الله(صلي الله عليه و سلم)به زينب فرمود:شتري به او بده.زينب گفت:من به آن يهودي بدهم؟!رسول الله(صلي الله عليه و سلم)خشمگين شده و ذي الحجه و محرم و تا قسمتي از ماه صفر را از او دوري نمود.


ج. اگر توانايي نهي از منكر غيبت را نداريم مجلس را قبل از اينكه با شنيدن غيبت شريك جرم شويم ترك كنيم.

عمرو بن شعيب،از پدرش،از جدش(رضي الله و عنه)روايت مي كند كه آنها نزد رسول الله(صلي الله عليه و سلم)از مردي ياد كردند كه غذا نمي خورد تا زماني كه به او غذا داده شود و سفر نمي كند تا زماني كه وسايل سفر برايش آماده شود.رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:غيبتش نموديد.گفتند:يا رسول الله(صلي الله عليه و سلم) !ما در مورد چيزي كه در او وجود دارد صحبت كرديم.رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:براي شما همين كافي است كه از برادرتان با آنچه در اوست ياد كنيد.

 

چهارشنبه سوم شهریور 1389
تذكر: ...  

اگر اين سزاي غيبت عموم انسانهاست،پس سزاي غيبت علماي دين چه خواهد بود؟غيبت عالم نكن كه گوشت علما مسموم است و با اين عمل دين و دنيايت را به خطر خواهي انداخت.

دوشنبه یکم شهریور 1389
نگاه و نگرشي بر احاديث غيبت: ...  

1- در آخرين سال حيات پيامبر(صلي الله عليه و سلم)،در ماه حرام ذي الحجه،در سرزمين مني و در روز عيد قربان در جمع عمومي مسلمين،رسول الله (صلي الله عليه و سلم)خطبه خوانده و توصيه هايي فرمودند؛و حرمت آبروي افراد را در برابر با خون و مال قرار مي دهد.

ازابن عباس(رضي الله و عنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)در روز قرباني براي مردم سخنراني نموده و فرمودند:اي مردم!امروز چه روزي است؟  گفتند:روز حرام. فرمود:اين چه شهري است؟  گفتند:شهر حرام.   فرمود: اين ماه، چه ماهي است؟  گفتند:ماه حرام.  فرمود:پس خون ها و مال ها و آبرو و ناموس هاي شما بر شما حرام است،مانند حرمت اين روز در اين شهر و اين ماه، و اين جمله را چند بار تكرار كردند.سپس سرش را به طرف آسمان بلند كرده و فرمود:خدايا!آيا تبليغ كردم؟خدايا!آيا تبليغ كردم؟

در اين حديث رسول الله(صلي الله عليه و سلم)حرمت آبروي افراد را برابر با خون و مال قرار مي دهد باز هم مي خواهيم گوشت مسلمين را بخوريم؟!

2- پيامبر(صلي الله عليه و سلم)ايراد سخن فرمودند،آنچنان بلند حرف مي زدند كه صدايشان به داخل منازل مي رسيد،مگر چه مطلبي مي خواهد بگويد؟چرا پيامبر(صلي الله عليه و سلم)اينچنين بلند حرف مي زدند كه دختران در منزل گوش مي دهند،كدام امر مهمي رخ داده است؟!

از ابي برزه اسلمي(رضي الله و عنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)بلند سخنراني فرموده تا به گوش دختران در منازل برساند،فرمود:اي گروهي كه به زبان ايمان آورده و ايمان به قلبشان وارد نشده است! غيبت مسلمانان را نكنيد و در پي آبرو و ناموس آنها نباشيد؛پس كسي كه به دنبال آبروي آنها باشد خداوند به دنبال آبروي او مي افتد،و كسي كه خداوند به دنبال آبروي او باشد، او را رسوا مي كند اگر چه در خانه اش باشد.

3- شنيده اي كه خداوند با فرد ربا خوار اعلان جنگ نموده(( فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اْللهِ وَ رَسُولِهِ ))_بقره،آيه 279_بدان رباي آبروي مومن بدتر از رباي پول مي باشد،سبحان الله!؟چرا فكر نمي كني و افسار زبان را گسيخته و رها نموده اي؟

از براء بن عازب(رضي الله و عنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمودند:ربا هفتادوهفت در دارد و كمترين آن اين است كه مرد با مادرش همبستر شود.و بزگترين ربا،تعدي و تجاوز به آبروي برادرش است.

از سعيد بن زيد(رضي الله و عنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمودند:بزرگترين ربا بي آبرو كردن مرد مسلمان بدون حق است.

4- اگر روزه باشي و تكه كوچك غذايي كه لاي دندان هايت مانده،از گلويت پايين برود؛از علما فتوا مي گيري كه حكم روزه ام چيست؟

آيا تا به حال فكر كرده اي لحظه اي كه غيبت مي كني گوشت مرده مسلماني را زير دندان هايت مي جوي؟و راحت از گلويت پايين مي رود و خيالت هم نيست!

اگر نمي بيني!رسول الله(صلي الله عليه و سلم)به عنوان معجزه مي بيند.

اگر چه نمي بيني!ولي مطمئناً آثار و عواقب سوء آندر قلب و جان و روحت احساس خواهي كرد،البته اگر قلب زنده اي داشته باشي.((إٍنَّ فِي ذَ'لِكَ لَذِكْرَي' لِمَن كَانَ لَهُ و قَلْبٌ أوْألْقَيْ اْلسَّمْعَ وَ هُوَ شَهِيدٌ))_ق،آيه 27_.

از عبدالله بن مسعود(رضي الله و عنه)روايت است كه ما نزد رسول الله(صلي الله عليه و سلم)بوديم،مردي بلند شد و رفت و مردي پشت سر او صحبت نمود،رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمودند:دندان هايت را خلال كن!مرد گفت:از چه چيزي خلال كنم؟گوشتي نخورده ام!رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:تو گوشتن برادرت را خورده اي.

5- بدان مرگ و قيامتي است و حساب و كتاب.

چه زود است كه ملك الموت سراغت بيايد و تو را از دنيا وارد عالم برزخ كند و بعد با بر پايي قيامت و روز حساب،خداوند از گفتار و كردارت پرده بردارد.

بدان غيبت كننده در عالم برزخ وضعيت خوبي ندارد،آنها داراي ناخن هايي از جنس مس و فولاد هستند كه از ناخن هاي درندگان قوي تر است.علتش را مي داني؟تا صورت را خراشيده و درد سختي بكشند.

از انس بن مالك(رضي الله وعنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:هنگامي كه بالا برده شدم،از كنار طايفه اي عبور كردم كه ناخن هاي مسي داشتند و سينه و صورت هايشان را با آن مي خراشيدند به جبرئيل گفتم:آنان چه كساني هستند؟  گفت:كساني كه گوشت هاي مردم را مي خوردند و از آبرو و حيثيت مردم عيب جويي مي كردند.


دوشنبه یکم شهریور 1389
روايت زير را با دقت بخوانيد! ...  

از انس بن مالك(رضي الله و عنه)روايت است:

عرب ها عادت داشتند كه در سفرها خدمت همديگر كنند،در سفري همراه ابوبكر(رضي الله و عنه) و عمر(رضي الله و عنه)مردي بود كه به آنها خدمت مي كرد،آنها بيدار شدند ومرد برايشان غذا آماده نكرده بود،پس يكي به ديگري گفت:گويا خواب خانه را مي كند. پس او را بيدار كردند و به او گفتند: نزد رسول الله(صلي الله عليه و سلم)برو و به ايشان بگو:ابوبكر وعمر سلام رسانده و طلب غذا مي كنند. رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:آنها غذا خورده اند، از اين گفته ي رسول الله(صلي الله عليه و سلم)تعجب كرده ونزد رسول الله(صلي الله عليه و سلم)آمدند وگفتند:يا رسول الله(صلي الله عليه و سلم)،آن مرد را نزد تو فرستاديم تا براي ما غذا بگيرد و شما فرموده ايد:آنها غذا خورده اند!ما چه چيزي خورده ايم؟فرمودند:گوشت برادرتان را،و قسم به كسي كه جانم در دست اوست،من گوشتش را در بين دندان هايتان مي بينم،گفتند:براي ما طلب مغفرت كن.فرمود:او بايد برايتان طلب مغفرت كند.

دوشنبه یکم شهریور 1389
چند تذكر ...  

شايد بعضي بگويند:اين صفات در آن شخص وجود دارد،بله!با اين وجود به زبان آوردن اين صفات در غياب شخص غيبت است و گر نه تهمت محسوب مي شود.

به فرمايش رسول الله(صلي الله عليه وسلم)در تعريف غيبت گوش بده:

از ابو هريره(رضي الله و عنه)روايت است كه رسول الله(صلي الله عليه و سلم)فرمود:آيا مي فهميد غيبت چيست؟  گفتند:خدا و رسولش داناترند.رسول الله(صلي الله عليه و سلم) فرمود:از برادرت با چيزي ياد كني كه از آن خوشش نيايد.گفته شد:اگر صفتي را كه در برادرم وجود دارد را بگويم چه؟ فرمود:اگر آن صفت كه مي گويي در او وجود داشته باشد،او را غيبت كرده اي واگر آن صفت در او نباشد،بر او افترا بسته اي.

بعضي مي گويند:براي اصلاح ومصلحتش مي گوييم. در مقابل چنين افرادي بايد گفت: اگر نيت صادقانه اي داريد به طريقه حسنه به خود او بگوييد تا خود را اصلاح كند.

به بعضي افراد گفته مي شود غيبت نكنيد،مي گويند:ما آن حرف ها را جلو رويش هم مي گوييم!ولي حقيقت اين است كه جلو فرد جرات گفتن را ندارند.

بعضي ها براي تبرئه ي خود كه بتوانند هر چه بخواهند،بگويند وغيبت كنند مي گويند:اگر آن صفت در فرد وجود داشته باشد مشكلي نيست غافل از آنكه اين كلاه ابليس است كه بر سرشان رفته است.

شنبه سی ام مرداد 1389
تعريف غيبت: ...  

غيبت اين نيست كه بدي فردي را بگوئيم،بلكه غيبت:سخن گفتن در غياب فرد مسلمان از آنچه در اوست،كه سبب ناراحتي و نگراني او مي شود.


شنبه سی ام مرداد 1389
ايا شما هم غيبت مي كنيد؟ ...  

پيامبر‌‌‌‍(صلي الله عليه وسلم) در صورت نگهداري زبان وشرمگاه ضمانت بهشت را داده است،حال چقدر زبان را كنترل كرده ايد؟

زبان با كلماتش شخصيت شما راتعيين و جايگاه شما را در بهشت وجهنم مشخص مي نمايد.

آيا زبان شما به ذكر خدا مشغول است؟

آيا ملائكه اطرافتان را گرفته اند؟يا جزء غيبت كنندگاني هستيد كه لاي دندان هايشان پر از گوشت برادر و خواهر مسلمان است.

به اجماع مسلمين غيبت جزء گناهان كبيره است.

غيبت نُقل زبان مردم شده،گر چه مي دانند غيبت كاري بس خطرناك و جزء گناهان كبيره است ولي با اين وجود باز هم از آن دوري نمي كنند.

به فرض مثال در نظر بگيريد ،كسي شما را به مجلسي دعوت نموده و با گوشت مردار از شما پذيرايي كند بر خورد شما در قبال اين مهماني چگونه خواهد بود ؟!آيا تا به حال با خود فكر كرده ايد كه هر روز چه مقدار از گوشت مردار انسان ها را مي خورديد؟!.

ساعت ده يا يازده كه در دفتر موسسه،مدرسه،شركت يا كارگاه جمع مي شويد تا رفع خستگي نموده و چاشتي و شيريني جات و كيك و ساير مواد غذايي صرف كنيد،لحظات خوشي است ولي چرا قبل از پايين بردن كيك،گوشت حرامي لاي آن مي گذاري؟!تعجب نكن،بله!گوشت،آن هم گوشت برادر و خواهر مسلمانت،آن كيك لذيذ دارد به زهر تبديل مي گردد و از گلويت پايين مي رود.

آيا با شنيدن آن همه احاديث،توانستي از غيبت كردن خودداري كني؟آيا از مجالس غيبت دوري گزيده اي؟آيا در صدد تغيير اين مجالس برآمده اي؟آيا از خوردن گوشت مرده دوري كردهاي؛يا اينكه از مرده خواران بوده اي؟

اگر كسي به شما بگويد در دنيا آدم خواران وجود دارند شما از گفته ي او تعجب مي كنيد،ولي جاي تعجب نيست!چرا كه اكثر انسان ها به روش ديگر شب و روزشان را با خوردن گوشت مرده ها مي گذرانند و خيالشان نيست.

اميد است كه ما از جمله چنين انسان هايي نباشيم.